CENTRALA

KBU Sp. z o.o.
Plac na Groblach 21/D
31-101 Kraków

 Tel.: 12 292 26 41
Fax: 12 292 26 40

administracja@kbu.com.pl

 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy 
KRS 0000449095
NIP 676 246 07 89 
REGON 122736726