Parkingi i strefy płatnego parkowania

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie parkingów i stref płatnego parkowania. Opierając się na koncepcji SmartCity dążymy do poprawy jakości życia w mieście. Analizujemy zachowania klientów parkingów i użytkowników stref płatnego parkowania i wykorzystujemy najnowsze technologie, by ułatwić i usprawnić parkowanie w mieście.

+

Utrzymanie dróg i autostrad

Oferujemy kompleksowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad. Wierzymy, że przy udziale doświadczonej kadry i wykorzystaniu nowoczesnego i wydajnego sprzętu przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

+

Utrzymanie infrastruktury miejskiej

Czyste i zadbane miasto stwarza przyjazną i bezpieczną przestrzeń dla jego mieszkańców. Oferujemy kompleksowe utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i parkingów w okresie letnim, a w okresie zimowym zapewniamy bezpieczeństwo świadcząc usługi zimowego utrzymania nawierzchni. Dbamy o czystość i efektywne działanie infrastruktury miejskiej i sieci kanalizacyjnych.

+

Kształtowanie i utrzymanie terenów zieleni

Oferujemy kompleksowe utrzymanie terenów zieleni. Wierzymy, że zadbane i dobrze zorganizowane tereny zieleni w przestrzeni miejskiej przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, redukcji stresu, sprzyjają kontaktom międzyludzkim i chronią przed zanieczyszczeniem.

+

Usługi środowiskowe

Oferujemy usługi w zakresie gospodarki odpadami oraz prowadzenia zakładów przetwarzania odpadów. Dbamy o zapewnienie czystości w mieście poprzez odbiór odpadów od mieszkańców. Realizujemy plany gospodarki odpadami i działamy na rzecz ochrony środowiska.

+

Obsługa i utrzymanie nieruchomości

Efektywne zarządzanie inteligentnymi budynkami przyczynia się do sprawnego działania zastosowanych systemów technicznych i do obniżenia kosztów ich utrzymania. Dodatkowo pozwala na ich wygodne i bezpieczne użytkowanie. Oferujemy kompleksowe usługi obsługi i utrzymania nieruchomości:

+

Przygotowanie i realizacja projektów budowlanych

Tworzymy i realizujemy projekty budowlane.

+