Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Sprawdź aktualne oferty

14/08/2019

Pracownik drogowy

Miejsce pracy: Autostrada A2, Nieborów

W związku z realizacją sześcioletniego kontraktu utrzymania autostrady A2 na odcinku Nieborów – Stryków, poszukujemy pracownika na stanowisko Pracownik Drogowy.

Zakres obowiązków:

Realizacja zadań z zakresu utrzymania letniego i zimowego autostrady, a w szczególności:

 • Patrolowanie autostrady, zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i prac do wykonania
 • Wykonywanie robót konserwacyjnych i naprawczych na drodze
 • Zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych, wypadków drogowych
 • Realizacja działań porządkowych po wypadkach drogowych
 • Zapewnienie czystości pasa drogowego - zbieranie śmieci oraz przedmiotów stwarzających zagrożenie
 • Prace porządkowe na MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych)
 • Pielęgnacja terenów zielonych - koszenie trawy w sezonie letnim
 • Zimą odśnieżanie i posypywanie solą chodników usytuowanych na wiaduktach i Miejscach Obsługi Podróżnych
 • Prawidłowa obsługa sprzętu i pojazdów do obsługi autostrady
 • Zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa prac
 • Godne reprezentowanie firmy podczas wykonywanych prac na powierzonym odcinku i w kontaktach z użytkownikami autostrady

Praca w systemie zmianowym 12 godzinnym. – 12h/24h i 12h/48h

Wymagania:

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Prawo jazdy kat B

Mile widziane:

 • Prawo jazdy kat C, C+E, B+E i świadectwo kwalifikacji
 • Doświadczenie w:
  • prowadzeniu ciężarówek z pługiem i posypywarką
  • mechanicznym zamiataniu ulic i chodników (praca na zamiatarkach)
  • mechanicznym odśnieżaniu dróg i likwidacji śliskości
  • utrzymaniu, budowie dróg

Kontakt w sprawie oferty pracy:

Zastępca Koordynatora Projektu Pan Marcin Górecki tel. 882-947-174, e-mail: m.gorecki@kbu.com.pl

 
Osoby zainteresowane udziałem w procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Informujemy, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka KBU Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Plac na Groblach 21/D,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
3) Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z procesem rekrutacji, nie dłużej niż jeden rok,
5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy o pracę i wypełnienia związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

14/08/2019

Pracownik drogowy brygady roboczej

Miejsce pracy: Autostrada A2, Nieborów

W związku z realizacją sześcioletniego kontraktu utrzymania autostrady A2 na odcinku Nieborów – Stryków, poszukujemy pracownika na stanowisko Pracownik Drogowy.

Zakres obowiązków:

Realizacja zadań z zakresu utrzymania letniego i zimowego autostrady, a w szczególności:

 • Wykonywanie robót konserwacyjnych i naprawczych na drodze i infrastrukturze towarzyszącej
 • Zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych, wypadków drogowych
 • Realizacja działań porządkowych po wypadkach drogowych, sprzątanie po wypadkach i kolizjach
 • Zapewnienie czystości pasa drogowego - zbieranie śmieci oraz przedmiotów stwarzających zagrożenie
 • Prace porządkowe na MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych)
 • Pielęgnacja terenów zielonych - koszenie trawy w sezonie letnim
 • Zimą odśnieżanie i posypywanie solą chodników usytuowanych na wiaduktach i Miejscach Obsługi Podróżnych
 • Prawidłowa obsługa sprzętu i pojazdów do obsługi autostrady
 • Zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa prac
 • Godne reprezentowanie firmy podczas wykonywanych prac na powierzonym odcinku i w kontaktach z użytkownikami autostrady

Praca w systemie zmianowym – 12h/24h i 12h/48h w okresie zimowym.
W okresie poza zimowym praca codziennie od poniedziałku do piątku.

Wymagania:

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Prawo jazdy kat B

Mile widziane:

 • Prawo jazdy kat C, C+E, B+E i świadectwo kwalifikacji
 • Doświadczenie w:
  • prowadzeniu ciężarówek z pługiem i posypywarką
  • mechanicznym zamiataniu ulic i chodników (praca na zamiatarkach)
  • mechanicznym odśnieżaniu dróg i likwidacji śliskości
  • utrzymaniu, budowie dróg
 • Uprawnienia elektryczne SEP typu E do 1 KV lub więcej
 • Umiejętności remontowo – budowlane.

Kontakt w sprawie oferty pracy:

Zastępca Koordynatora Projektu Pan Marcin Górecki tel. 882-947-174, e-mail: m.gorecki@kbu.com.pl

Osoby zainteresowane udziałem w procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Informujemy, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka KBU Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Plac na Groblach 21/D,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
3) Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z procesem rekrutacji, nie dłużej niż jeden rok,
5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy o pracę i wypełnienia związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

14/08/2019

Dyżurny utrzymania autostrady

Miejsce pracy: Autostrada A2, Nieborów

W związku z realizacją sześcioletniego kontraktu utrzymania autostrady A2 na odcinku Nieborów – Stryków, poszukujemy pracownika na stanowisko Pracownik Drogowy.

Do obowiązków Dyżurnego należeć będzie:

 • Odbieranie zgłoszeń telefonicznych o zdarzeniach i utrudnieniach na autostradzie
 • Rejestracja zgłoszeń w dzienniku zdarzeń
 • Przekazywanie poleceń Kierownika brygadom roboczym
 • Wydawanie drobnego sprzętu do prac
 • Raportowanie zgłoszonych usterek i zdarzeń
 • Prowadzenie ewidencji zdarzeń w programie komputerowym
 • Ciągły kontakt z Punktem Informacji Drogowej
 • Monitorowanie przebiegu zleconych prac
 • Zgłaszanie wprowadzanej organizacji ruchu
 • W okresie zimowym koordynowanie działaniami prewencyjnymi, działaniami związanymi z odśnieżaniem i likwidacją śliskości

Praca w zmianowym systemie 12-godzinnym

Wymagania:

 • Umiejętność analizy danych pogodowych oraz doboru działań koniecznych do likwidacji zagrożeń bądź zapobiegania zagrożeniom na drodze
 • Dobra obsługa komputera w zakresie MS Office, Internet
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Mile widziana znajomość odcinka autostrady
 • Komunikatywność, operatywność
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność skoordynowania wielu zadań jednocześnie

Atutem będzie:

 • Doświadczenie na dyżurach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Kontakt w sprawie oferty pracy:

Zastępca Koordynatora Projektu Pan Marcin Górecki tel. 882-947-174, e-mail: m.gorecki@kbu.com.pl

Osoby zainteresowane udziałem w procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Informujemy, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka KBU Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Plac na Groblach 21/D,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
3) Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z procesem rekrutacji, nie dłużej niż jeden rok,
5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy o pracę i wypełnienia związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.